ביופסיה שד

ביופסיה שד - כיצד הבדיקה מבוצעת? האם היא כרוכה בסיכונים או עלולה לגרום לתופעות לוואי? אלו ממצאים עשויים להיות לבדיקה ועוד - הכל במדריך שלפניכן