הצמדת אוזנים

ניתוח הצמדת אוזניים

  • ניתוחים כ-2000
  • גיל 33
  • מחיר ממוצע 11000-14000