א.ק.ג

בדיקת אקג - איך היא מבוצעת? האם היא כרוכה בכאב או אי נעימות ומה עוד כדאי לדעת? הכל במדריך שלפניכם