בקע סרעפתי

איך מאבחנים בקע סרעפתי? ואיך בוחרים מסגרת רפואית לתיקון בקע סרעפתי? על כל אלה ועוד – במדריך שלפניכם